Powered by Google

Programma TopZorg


Het R.O.I. en Het Oogziekenhuis Rotterdam vormen één van de drie geselcteerde centra voor het experiment TopZorg. In het kader van dit experiment wordt voor een periode van vier jaar de combinatie van zeer specialistische zorg met wetenschappelijk onderzoek gesubsidieerd. Doel ven het experiment TopZorg, dat wordt gecoördineerd door ZonMw, is om vast te stellen of het meerwaarde biedt om de combinatie zeer specialistische zorg met wetenschappelijk onderzoek ook te faciliteren voor niet-academische ziekenhuizen. De resultaten van TopZorg zullen het ministerie van VWS input leveren voor besluitvorimng rondom toekomstig beleid.

In de domeinaanvraag is de positie die Het Oogziekenhuis landelijk inneemt, beschreven en ook welke combinatie van zeer specialistische zorg en het daaraan gekoppelde wetenschappelijk onderzoek zal worden geleverd. De wetenschappelijke onderzoeksprojecten zijn door het R.O.I. geïnitieerd en zijn inmiddels gestart.

1. Development of a statistical Uveitis Assessment and Management Model to improve outcome in chronic uveitis patients

In dit onderzoek wordt, op basis van grote aantallen historische gegevens van uveïtis-patiënten een statisch model ontwikkeld waarmee de oogarts de behandeling kan optimaliseren.

R.O.I. project information: Development of a statistical Uveitis Assessment and Management Model to improve outcome in chronic uveitis patients

ZonMw project uitleg

2. Optimizing corneal transplantation techniques for two common cornea disorders.

Voor twee vrij frequent voorkomende hoornvliesaandoeningen worden nieuwe operatietechnieken voor hoornvliestransplantatie onderzocht die de kwaliteit van zien na de operatie aanzienlijk kunnen verbeteren.

R.O.I. project informatie: A. Randomized, comparative trial of two posterior lamellar keratoplasty techniques. Ultrathin Descemet Stripping Automated Endothelial Keratoplasty (UTDSAEK) versus Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty (DMEK).

R.O.I. project informatie: A randomized, comparative trial of two 'Mushroom' Keratoplasty techniques in Keratoconus patients. Femtosecond laser Aided True Mushroom Keratoplasty versus Microkeratome Assisted Lammellar Keratoplasty (MALK).

ZonMw project uitleg.

3. The postoperative effects of a Baerveldt implant on ocular motility and corneal endothelium.

Bij een operatie om de oogdruk van glaucoom patiënten te reguleren, kunnen complicaties ontstaan, waaronder problemen met oogbewegingen (motiliteit) en schade aan het hoornvlies. In dit project wordt onderzocht of een andere operatietechniek tot minder complicaties kan leiden.

R.O.I. project informatie: The Baerveldt Implant. Corneal endothelial changes and tube position.

ZonMw project uitleg

4. Does positioning influence the progression of retinal detachment?

Traditioneel wordt aan patiënten met een netvliesloslating een houdingsadvies gegeven met als doel de kans te minimaliseren dat een aanliggende macula loslaat in de periode tussen diagnose en operatie. Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een onderbouwing voor het houdingsadvies.

R.O.I. project informatie: Does positioning influence the progression of retinal detachment?


ZonMw project uitleg

5. Optimization of clinical decision making in patients with cataract and Fuchs’ endothelial dystrophy (FED).

Als patiënten met een hoornvliesafwijking ook een staaroperatie nodig hebben, is het voor de behandelend oogarts lastig te bepalen of alleen een staaroperatie afdoende is of dat er ook een hoornvliestransplantatie nodig is. In dit onderzoek wordt de waarde van factoren die deze beslissing kunnen ondersteunen geëvalueerd.

R.O.I. project informatie: Difference in visual acuity, survival outcome and complications in 3 different corneal transplantation techniques used to treat Fuchs' endothelial dystrophy (FED).

ZonMw project uitleg

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen