Powered by Google

Organisatie


Organisatie

Het Rotterdams Oogheelkundig Instituut (R.O.I.) is het wetenschappelijk onderzoekinstituut van Het Oogziekenhuis Rotterdam. Het Oogziekenhuis Rotterdam heeft een lange traditie in wetenschappelijk onderzoek; sinds 2009 geïnitieerd en gefaciliteerd door het R.O.I.

Het R.O.I. werkt nauw samen met de oogartsen van Het Oogziekenhuis Rotterdam. Hiermee verzekert Het Oogziekenhuis Rotterdam zich van een professionele onderzoekstructuur om voor de toekomst verzekerd te zijn van verdere innovatie van de oogheelkunde.

Het R.O.I. verricht ook contractresearch voor de farmaceutische en medische hulpmiddelenindustrie. Contractresearch is een samenwerkingsverband waarbij een organisatie opdracht geeft aan het R.O.I. om onderzoek te verrichten. Organisaties kiezen hierbij voor het R.O.I. vanwege de uitgebreide kennis, vooruitstrevende onderzoeksmethoden, de innovatieve apparatuur en de ervaring van de oogartsen.

Missie

Het Rotterdams Oogheelkundig Instituut (R.O.I.) richt haar activiteiten op innovatie in de volle breedte van de oogheelkundige zorg en op verbetering van de behandeling van oogaandoeningen vanuit wetenschappelijk onderzoek, in lijn met de doelstellingen van Stichting Het Oogziekenhuis Rotterdam. Hierbij werkt het R.O.I. zoveel mogelijk samen met oogartsen en andere betrokkenen van Het Oogziekenhuis Rotterdam en daarnaast met nationale en internationale onderzoekscentra. Het R.O.I. neemt hierbij de geldende kwaliteitseisen en regelgeving strikt in acht en weegt zorgvuldig de belasting voor de onderzoeksdeelnemers af.

Visie

De vergrijzende bevolking en de toename van behandelmogelijkheden leidt de komende jaren tot een toenemende vraag naar oogheelkundige zorg. Om aan deze vraag te kunnen voldoen bij gelijkblijvende middelen zal de oogheelkundige zorg op medisch, technologisch en organisatorisch gebied moeten innoveren, evenals op het terrein van kosteneffectiviteit. Het hiervoor benodigde onderzoek wordt in Nederland voornamelijk in de academische centra uitgevoerd.

Het R.O.I. streeft naar een toonaangevende positie in het oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek waarbij het R.O.I de nadruk legt op klinisch onderzoek en op de initiatie van multidisciplinair translationeel onderzoek en de uitvoering van de klinische aspecten hiervan. Voor de niet-klinische onderdelen van translationeel onderzoek werkt het R.O.I. nauw samen met andere onderzoekinstellingen en streeft naar synergie met academisch onderzoekers.

Het R.O.I. kan bouwen op zowel de aanwezigheid van alle oogheelkundige subspecialismen in Het Oogziekenhuis Rotterdam als de zeer grote en brede patiëntenpopulatie aldaar. Het R.O.I. werkt aan een potentieel solide en hoogwaardige onderzoeksinfrastructuur en bouwt aan een internationaal netwerk met andere onderzoeksinstituten, innovatieve bedrijven en andere stakeholders. Bij dit alles laat het R.O.I. zich inspireren door ontwikkelingen voorbij de grenzen van de oogheelkunde.

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen