Powered by Google

Privacy statement


In de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) staat beschreven wat uw rechten en plichten zijn op het gebied van uw patiëntendossier en de wijze waarop medewerkers van het ziekenhuis dienen om te gaan met uw persoonsgegevens. Als patiënt hebt u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Dit betekent onder andere dat alleen degenen die betrokken zijn bij wetenschappelijk onderzoek waar u aan deelneemt inzage krijgen in uw dossier en zij moeten daar vertrouwelijk mee omgaan.

De regels voor medisch onderzoek met betrekking tot mensen zijn neergelegd in de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO). Onderzoeken die onder de WMO vallen, worden getoetst door Medisch-Ethische Toetsingscommissies (METC's). Het R.O.I. verplicht zichzelf alle wet- en regelgeving rondom medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen na te leven. Meer informatie vindt u in het tabblad Voor deelnemers.

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen