Powered by Google

Interviews Euretina 2017


Dit jaar is er weer een boeiend EURETINA congres gehouden (georganiseerd voor Europese retina specialisten en onderzoekers), dit keer in Barcelona (http://www.euretina.org/barcelona2017/ ). Verschillende medewerkers van het ROI waren aanwezig om wat te vertellen over de resultaten van hun onderzoek en bij een aantal van hen werd een interview opgenomen door MEDtalks (www.medtalks.nl). Hieronder volgt een korte toelichting op de studies en een verwijzing naar het interview.

De posture-or-patching (POP) studie naar bilateraal patchen bij glasvochtbloedingen is na 7 jaar afgerond. In deze prospectieve gerandomiseerde studie werd onderzocht of binoculair patchen in combinatie met opgevolgde houdingsinstructie tot betere visualisatie van de bovenste funduskwadranten leidt dan opgevolgde houdingsinstructie alleen. Peter van Etten licht de resultaten van het onderzoek toe: https://quadia.webtvframework.com/medtalks/_app/player/?id=2581074

De kenmerken van polypoïdale choroidale vasculopathie (PCV) in de Kaukasische populatie zijn niet goed bekend. Danial Mohabati onderzocht of er verschillen zijn tussen de kenmerken van PCV in de Kaukasische patiënten populatie en die van de Aziatische patiënten populatie: https://quadia.webtvframework.com/medtalks/_app/player/?id=2581082

Bij patiënten met macula-aan netvliesloslatingen wordt preoperatief houdingsadvies gegeven om te voorkomen dat er progressie van de netvliesloslating optreedt. Henk de Jong heeft dit houdingsadvies onderzocht en hij legt uit dat voor het eerst het gunstige effect ervan kon worden aangetoond:https://quadia.webtvframework.com/medtalks/_app/player/?id=2581090 

Tot slot licht Jan van Meurs toe hoe zijn voorzitterschap van EURETINA het afgelopen jaar verlopen is: https://quadia.webtvframework.com/medtalks/_app/player/?id=2581062

 

 

De interviews werden financieel mogelijk gemaakt door Bayer. 

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen