Powered by Google

Patientenbijeenkomst netvliesloslatingen


Presentatie Henk de Jong

Op zaterdag 10 maart 2018 heeft Het Oogziekenhuis een informatiebijeenkomst georganiseerd voor patiënten met netvliesloslatingen, in de Waalse Kerk in Rotterdam. Ruim 80 genodigden waren aanwezig in deze prachtige kerk om te luisteren naar twee lezingen, gehouden door arts-onderzoekers Henk de Jong en Heijan Ng, waarin de opzet en resultaten van twee wetenschappelijke studies werden toegelicht. Voornamelijk deelnemers aan deze twee studies waren aanwezig.

De belangrijkste resultaten zijn dat het houdingsadvies voorafgaande aan de operatie bij macula-aan netvliesloslatingen effectief is en dat een vermindering van hoofdbewegingen daarin een belangrijke rol speelt. Ook kon met een echo in beeld worden gebracht welke patiënten meer risico hebben op het snel verergeren van de netvliesloslating. Dit is behulpzame informatie voor de planvolgorde van patiënten voor operaties.  Bij patiënten met macula-af netvliesloslatingen blijken vervormingen na de operatie een groter probleem dan een afname van de gezichtsscherpte. Er wordt verder onderzoek gedaan om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van deze vervormingen en mogelijkheden om ze te verminderen.

Patiënten gaven aan dat ze de ochtend zeer informatief vonden en het enorm waardeerden om wat over de resultaten van de studies te hebben gehoord. De onderzoekers vonden het relevant om reacties van de patiënten te horen, die kunnen worden meegenomen in vervolgstappen in de zorg en het onderzoek van patiënten met netvliesloslatingen. Een uitgebreider verslag kunt u onder de volgende link vinden: patientenbijeenkomst netvliesloslatingen

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen